دفتر آموزش مداوم- [اخبار پایگاه]
روزکارمند گرامی باد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 
هر آن کس خدمت جانان به جان کرد
به گیتی نام خود را جاودان کرد
روز کارمند مبارک
نشانی مطلب در وبگاه دفتر آموزش مداوم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=77.30077.53929.fa
برگشت به اصل مطلب