دفتر آموزش مداوم- [اخبار پایگاه]
برنامه مدون سوزن خشک در فیزیو تراپی ،سطح چهار و پنج، دوم و سوم شهریورماه، دانشکده علوم توانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 
برنامه مدون سوزن خشک در فیزیوتراپی در دو سطح چهارو پنج ، در روزهای سوم و چهارم شهریور ماه سالجاری با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارتهای بالینی فیزیوتراپیست ها ،در دانشکده علوم توانبخشی برگزار می گردد.
گفتنی است: این برنامه دارای 4 امتیاز بازآموزی برای کارشناسان ارشد فیزیوتراپی ورزشی و فیزیوتراپی و کارشناسان فیزیوتراپی می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر آموزش مداوم:
http://hospes.iums.ac.ir/find.php?item=77.30077.53673.fa
برگشت به اصل مطلب