دفتر آموزش مداوم- [اخبار پایگاه]
کنفرانس اولویتهای توانبخشی در حوزه شنوایی شناسی، اول خرداد ماه، دانشکده علوم توانبخشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲ | 
کنفرانس اولویتهای توانبخشی در حوزه شنوایی شناسی در تاریخ یکم خرداد ماه سالجاری ، با هدف ارتقاء سطح علمی و مهارتهای اعضای هیات علمی ، فارغ التحصیلان و درمانگران در دانشکده علوم توانبخشی برگزار خواهد شد.
این برنامه که با حضور دکتری و کارشناسان ارشد گفتار درمانی و شنوایی شناسی برگزار می گردد، دارای 0/75 امتیاز باز آموزی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر آموزش مداوم:
http://iums.ac.ir/find.php?item=77.30077.38384.fa
برگشت به اصل مطلب