دفتر آموزش مداوم- [اخبار پایگاه]
کنفرانس علمی یکروزه تازه های آزمایشگاهی تشخیص سل، اول خردادماه، بیمارستان پارس

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۳۱ | 
کنفرانس عملی یکروزه تازه های آزمایشگاهی تشخیص سل اول خرداد ماه سالجاری ، با هدف ارائه اطلاعات نوین و به روز در زمینه تازه های آزمایشگاهی تشخیص سل در بیمارستان پارس برگزار می گردد.
روشهای مرسم آزمایشگاهی در تشخیص سل ، کاربرد بالینی روشهای آزمایشگاهی در تشخیص و درمان سل از جمله عناوین مطرح شده در این برنامه می باشد.
شایان ذکر است ، حضور در این کنفرانس برای گروههای هدف دارای 1/5 امیتاز بازآموزی می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر آموزش مداوم:
http://hospes.iums.ac.ir/find.php?item=77.30077.38323.fa
برگشت به اصل مطلب