دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 238 | تعداد کل بازدید های مطالب: 8,834 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: کارگاه مراقبت معنوی بیست و نهم و سی ام اردیبهشت ماه، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری - ۱۳۹۴/۲/۲۳ -
:: کارگاه آموزش نرم افزار Endnote شانزدهم اردیبهشت ، دانشکده پیراپزشکی - ۱۳۹۴/۲/۶ -
:: این الرجبییون - ۱۳۹۴/۲/۶ -
:: کارگاه یک روزه گزارش نویسی درخدمات بالینی شنوایی شناسی، هشتم اردیبهشت ، دانشکده توانبخشی - ۱۳۹۴/۲/۶ -
:: سمینار اورژانسهای حیاتی مامایی(ALSO) نوزدهم فروردین ماه سال 1394 در مرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ -
:: اطلاعیه - ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ -
:: برنامه بازآموزی مدون متخصصین جراحی ،یازدهم لغایت شانزدهم بهمن ماه ، مرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: سمینار مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر، یازدهم و دوازدهم بهمن ماه ، معاونت درمان دانشگاه - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: سمینار off کردن دستگاه ونتیلاتور ، سی ام بهمن ماه ، بیمارستان صارم - ۱۳۹۳/۱۱/۱ -
:: آموزش مدون طب کار (5-1) از چهارم لغایت ششم بهمن ماه در مرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ -
:: برنامه بازآموزی مدون داخلی 2 و1بیست و یکم دیماه ، بیمارستان صنعت نفت تهران - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ -
:: کارگاه آموزشی اخلاق در پزوهش پزشکی 1و 2 ، بیست و سوم و سی ام دیماه ، در مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاچمی - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ -
:: کارگاه آموزشی مطالعات موردی - شاهدی ، ازشانزدهم لغایت هجدهم دیماه ، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی - ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ -
:: کنفرانس علمی ادواری بخش چشم پزشکی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) ، هجدهم دیماه - ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -
:: سمینار دو روزه اپتومتری ، چهارم و پنجم دیماه ، مرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۱۰/۳ -
:: کارگاه آموزشی برگزاری مدیریت پیشرفته راه هوایی، شش دیماه در دانشکده پرستاری ومامایی - ۱۳۹۳/۱۰/۳ -
:: سمینار سیر تکاملی هفدم و هجدم دیماه ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - ۱۳۹۳/۹/۲۴ -
:: کنفرانس علمی ملی مدیریت ترویج زایمان طبیعی مادران ، هشتم آذرماه در مرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۹/۱۰ -
:: کارگاه آموزشی احیاء نوزادچهارم و پنجم آذرماه در دانشکده پزشکی - ۱۳۹۳/۹/۴ -
:: برنامه باز آموزی مدون کودکان اول و دوم آذر ماه در مرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۹/۳ -
:: برنامه بازآموزی مدون سی تی اسکن ، درپانزدهم آذرماه ، در مرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۹/۳ -
:: برنامه بازآموزی مدون سونوگرافی شانزدهم آذر ماه ، در مرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۹/۳ -
:: برنامه بازآموزی مدون تصویر برداری تشخیص قفسه صدری ، هفدهم آذرماه درمرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۹/۳ -
:: برنامه بازآموزی مدون تصویر برداری تشخیصی دستگاه استخوانی - عضلانی هجدهم آذرماه ، درمرکز همایشهای بین المللی رازی - ۱۳۹۳/۹/۳ -
:: سمینار رویکردهای نوین بالینی هشتم لغایت دهم آذرماه ، در دانشکده پرستاری و مامایی - ۱۳۹۳/۹/۳ -
:: سمینار آموزشی مراقبت هم آغوشی مادر و نوزاد بیست و چهارم و بیست و پنجم آذرماه ،دربیمارسان کودکان حضرت علی اصغر(ع) - ۱۳۹۳/۹/۳ -
:: کنفرانس علمی یک روزه - ۱۳۹۳/۸/۲۸ -
:: کارگاه آموزشی درمانهای جراحی و غیر جراحی همورئید هشتم و نهم آبانماه در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۸/۵ -
:: کارگاه آموزشی آشنایی بابانک اطلاعاتی Sciencdirect ، هجدم آیانماه درکتابخانه مرکزی - ۱۳۹۳/۸/۵ -
:: کارگاه احیای نوزادان در بیست وچهارم و بیست و پنجم آبانماه ، در بیمارستان نیکان - ۱۳۹۳/۸/۵ -
:: کارگاه رویکردهای نوین بالینی یست و چهارم و بیست و پنجم آبانماه ، در دانشکده پرستاری و مامایی - ۱۳۹۳/۸/۵ -
:: کارگاه آموزشی ،آموزش بانک اطلاعاتی UP TO DATE بیست و پنجم آبانماه ، در کتابخانه مرکزی - ۱۳۹۳/۸/۵ -
:: کارگاه طراحی سوالات چندگزینه ای بیست و هشتم آبانماه ، دردانشکده پزشکی - ۱۳۹۳/۸/۵ -
:: سمینار اثرات متقابل سیستم عصبی و کلیه و بیماریهای مشترک آنها در کودکان - ۱۳۹۳/۸/۵ -
:: فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان بر همگان تسلیت باد - ۱۳۹۳/۸/۴ -
:: برنامه بازآموزی مدون داخلی 3و4 - ۱۳۹۳/۸/۳ -
:: دوره کوتاه مدت حرفه ای ،درمانهای سوء مصرف مواد مخدر ویژه پزشکان، انستیتو روانپزشکی تهران - ۱۳۹۳/۸/۳ -
:: بازآموزی مدون داخلی 3و4 - ۱۳۹۳/۷/۳۰ -
:: بازآموزی مدون نوآوری و تاز های 2و4 ،بیست و چهارم آبانماه، در مرکزهمایشهای رازی - ۱۳۹۳/۷/۳۰ -
:: برنامه بازآموزی مدون مباحث اجتماعی - حرفه ای (3)، بیست و پنجم آبانماه درمرکز همایشهای رازی - ۱۳۹۳/۷/۳۰ -
:: برنامه بازآموزی مدون دارو درمانی ، قلب و عروق ، بیست و ششم آبانماه در مرکز همایشهای رازی - ۱۳۹۳/۷/۳۰ -
:: برنامه بازآموزی مدون دارو درمانی ، سرطان و بیماریهای خونی ، بیست و ششم آبانماه در مرکز همایشهای رازی - ۱۳۹۳/۷/۳۰ -
:: کارگاه اصول صحیح سخنرانی درمحیط آموزشی ششم آبانماه در دانشکده پزشکی - ۱۳۹۳/۷/۳۰ -
:: عید غدیر خم برهمگان مبارک - ۱۳۹۳/۷/۱۹ -
:: کنفرانس علمی یکروزه - ۱۳۹۳/۷/۲ -
:: بازآموزی مدون بیماریهای پلک دهم مهرماه دربیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - ۱۳۹۳/۶/۳۱ -
:: کارگاه آموزشی اورژانس پانزدهم و شانزدهم مهرماه در دانشکده پرستاری و مامایی - ۱۳۹۳/۶/۳۱ -
:: کارگاه آشنایی با مقاله نویسی و اصول نگارش علمی در پانزدهم لغایت هفده مهرماه در مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی - ۱۳۹۳/۶/۳۱ -
:: سومین سمینار سالانه کودک بدحال - ۱۳۹۳/۶/۳۰ -
:: سومین سمینار سالانه کودک بدحال سیزدهم لغایت پانزدهم مهرماه در مرکز همایشهای رازی - ۱۳۹۳/۶/۳۰ -
صفحه 4 از 5 -    برو به صفحه قبلی  1, 2, 3, 4, 5  بعدی