دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آدرس: تهران ـ اتوبان همت ـ جنب بيمارستان ميلاد ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران ـ‌ ساختمان ستاد مركزي ـ طبقه دوم
اتاق هاي 201 و 207 و 208
تلفن تماس : 86702201 – 86702207- 86702208
فاکس : 88622741

تعریف ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

تعریف آموزش مداوم :

  آموزش مداوم به آن دسته از فعالیتهای آموزشی که جهت حفظ، توسعه یا ارتقاء ، دانش ، مهارت ، عملکردحرفه ای و ارتباطاتی که یک پزشک (مسئول) در ارائه خدمت به بیماران، جامعه یا حرفه خود بکار می گیرد، اطلاق می شود.

محتوای آموزش مداوم:

محتوای آموزش مداوم دانش و مهارتهایی است که متخصصین بعنوان علوم پایه پزشکی، اصول طب بالینی و مراقبتهای پیش گیری شناسائی و مورد پذیرش قرار داده اند.

برنامه های آموزش مداوم:

برنامه های آموزش مداوم در پنج دسته ( سمینار، کنگره، کارگاه، کنفرانس، دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای ، برنامه های مدون) فعالیتهای آموزشی و پژوهشی طراحی  و اجرا می شود.