دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آدرس: تهران ـ اتوبان همت ـ جنب بيمارستان ميلاد ـ دانشگاه علوم پزشكي ايران ـ‌ ساختمان ستاد مركزي ـ طبقه دوم
اتاق هاي 201 و 207 و 208
تلفن تماس : 86702201 – 86702207- 86702208
فاکس : 88622741

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

کنفرانس علمی یکروزه

کنفرانس علمی یکروزه تشنج و سنکوپ در تاریخ چهارم تیرماه سالجاری در بیمارستان پارس برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

کنفرانس علمی یکروزه

کنفرانس علمی یک روزه کاتتر گذاری PICC در تاریخ سیزدهم تیرماه سالجاری در بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) برگزار خواهد شد ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷

برنامه مدون

برنامه مدون سوزن خشک سطح دو و سطح سه  به ترتیب در تاریخ هشتم و بیست و دوم تیرماه سالجاری در دانشکده علوم توانبخشی برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

کارگاه

کارگاه پرستاری و تست های آزمایشگاهی بیوشیمی در تاریخ دوازدهم خرداد ماه سالجاری در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

کارگاه

کارگاه پیشگیری خطا در بالین و حل مشکل در تاریخ بیست و هشتم خرداد ماه سالجاری در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می گردد. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم